środa, 22 marca 2017

Takie tam ciekawostki.

Kilka informacji o władzach naszej wsi przed rokiem 1945.

Gmina Smolno Wielkie obejmowała swym zasięgiem wsie Smolno Wielkie, Smolno Małe i przysiółek Kaliska ( Kalliske).
W roku 1926 właścicielem majątku był rotmistrz Ernst von Einem.
W 1930 roku sołtysem był pan Paschirbe.
Od 26 lipca 1933 roku przewodniczącym rady gminnej był pan Wilhelm Baum.
W 1934 roku sołtysem był pan Baum.
W 1936 roku urząd sołtysa sprawował kupiec pan Baum.

I jeszcze trzy fotografie, dotąd nie publikowane przeze mnie. Pierwsza to pociąg na stacji kolejowej w Smolnie ( to już historia).Kolejna to kartka pocztowa z pieczęcią poczty w Smolnie Wielkim z 24 czerwca 1940 roku..I na koniec kartka pocztowa ze Smolna, mam nadzieję, że niepublikowana wcześniej przeze mnie.
poniedziałek, 6 marca 2017

Fotografie sprzed lat...

Nie jestem pewien czy umieszczałem ten materiał wcześniej. Jeśli tak, to nie zaszkodzi go przypomnieć. Są to unikalne fotografie Smolna Wielkiego i jego mieszkańców z lat powojennych.Powyższa fotografia przedstawia mieszkańców wychodzących z kościoła .
Zdjęcie pochodzi z roku 1950.


Fotografia z okazji Komunii Św. z roku 1948. W środku siedzi pierwszy proboszcz parafii- ks. Stefanicki.